Δημοσιεύτηκε στο Protagon

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την υλοποίηση ενός οράματος που ξεχνιέται πολύ εύκολα σε ταραχώδεις καιρούς. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το όραμα; την ένωση των λαών της Ευρώπης εντός ενός θεσμικού πλαισίου που τους ενθαρρύνει να ζήσουν και να εργαστούν μαζί σε συνθήκες ελευθερίας , ειρήνης και σταθερότητας.

Σήμερα το χάσμα που χωρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες με την Ε.Ε. και τα θεσμικά της όργανα μεγαλώνει συνεχώς, ενώ οι διάφορες στρατηγικές που έχουν κατά καιρούς υιοθετηθεί απο τους ηγέτες της Ε.Ε. δεν εχουν επιτύχει να δημιουργήσουν μια ευρωπαική κοινότητα πολιτών.

Παρ’ολα αυτά, η συνθήκη της Λισαβώνας και η νέα σύσταση της Ε.Ε. παρέχουν στους πολίτες της Ευρώπης μια μοναδική ευκαιρία να δράσουν και να προβάλλουν φιλελεύθερες πολιτικές που θα ευνοήσουν τις νέες και επόμενες γενεές. Τους δίνει την ευκαιρία να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναμόρφωση και μεταρύθμιση της Ευρώπης και στην αντιμετώπιση φλεγόντων ζητημάτων όπως αυτά της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και του δημοκρατικού ελλείμματος.

To 2011 το ALDE Party (Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη), ήταν το πρώτο Ευρωπαικό πολιτικό κόμμα που καθιέρωσε τον θεσμό των ατομικών μελών και την ατομική συμμετοχή σε ευρωπαικό επίπεδο με σκοπό να φέρει κοντά και να ενισχύσει την συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στην λήψη αποφάσεων. Τον Ιανουάριο του 2014, το ALDE Party ανακοίνωσε την καθιέρωση ενος καινούργιου σώματος, μια πενταμελή συντονιστική επιτροπή που θα εκπροσωπεί τα ατομικά μέλη σε όλη την Ευρώπη. Η εκλογή της πρώτης συντονιστικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014, αποτελεί μόλις το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του οράματός μας, για μια ανοιχτή και δημοκρατική ευρωπαική κοινότητα πολιτών.

Αυτό που θέλουμε είναι μια ανταγωνιστική Ε.Ε. που θα στηρίζεται στις περίφημες «τέσσερις ελευθερίες» όπως αρχικά θεμελιώθηκε, απαλλαγμένη από εσωτερικά σύνορα, ευημερούσα μέσα από το ελεύθερο εμπόριο και την οικονομία της αγοράς, με σεβασμό στα ατομικά δικαιωματα και το Κράτος Δικαίου. Μια Ε.Ε .που θα επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση. Μια Ε.Ε. δημοκρατική, διαφανή, αλληλέγγυα.

Τι σημαίνει η κίνηση για την Ελλάδα

Η πλειονότητα των Ευρωπαϊκών χωρών έχει φιλελεύθερα κόμματα, και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στον ευρωπαικό βορρά, τα κόμματα αυτά εκπροσωπούν σημαντικά ποσοστά του εκλογικού κοινού και συμμετέχουν ή ηγούνται κυβερνήσεων. Δυστυχώς, σε αρκετές χώρες ακόμα αυτό δεν ισχύει, ειδικά η Νότια Ευρώπη αποτελεί τον αδύναμο κρίκο του φιλελευθερισμού στην Ευρώπη.

H κίνησή μας είναι και θα παραμείνει υπερκομματική. Απευθυνόμαστε σε άτομα, όχι σε κόμματα και επικεντρωνόμαστε πρωτίστως στις ευρωπαικές, όχι στις εθνικές εκλογές. Ο σκοπός μας είναι:

να συμβάλλουμε στην ανοικοδόμηση του φιλελευθερισμού από κάτω προς τα πάνω (bottom-up). Ο στόχος επίτευξης του σκοπού αυτού είναι:

η δημιουργία μιας πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ φορέων και ατόμων που ενδιαφέρονται για την ελευθερία, την ανοιχτή κοινωνία, την μεταρρύθμιση, τον εκσυχρονισμό και την ισονομία στην ελληνική κοινωνία και την Ε.Ε. ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα κι αν η εκλογική επιρροή παραμείνει χαμηλή, οι ιδέες αυτές θα διοχεύονται πιο αποτελεσματικά – μεσω του ALDE Party – στο Ευρωπαικό κοινοβούλιο και την Ε.Ε. συνολικά.

Τα ατομικά μέλη του ALDE Party εχουν ήδη ξεπεράσει τα 1000 σε 39 χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. Αυξανόμαστε συνεχώς. Θέτουμε τις βάσεις για μια ανοιχτή κοινωνία που θα επιτρέπει στον πολίτη να αναπτύξει τις δυνατότητές του χωρίς τους περιορισμούς της φτώχιας, της άγνοιας και των διακρίσεων.

Θέτουμε τις βάσεις για μια Ευρωπαική Ενωση που θα ειναι ένωση πολιτών, όχι μόνο κρατών.

Αθηνά Δράκου

Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των ατομικών μελων του ALDE Party

https://twitter.com/athenadrakou

http://www.aldeparty.eu/en/members/associate-membership