Ο Αγνωστος Καραμανλής του Κωνσταντίνου Τσάτσου

«Δεν νομίζω ότι υπήρξα μεγάλος. Φαίνομαι ίσως μεγάλος, γιατί δεν είχα άξιους αντιπάλους.» Κωνσταντίνος Καραμανλής Πρωτοδιάβασα  το  Ο Άγνωστος Καραμανλής του Κωνσταντίνου Τσάτσου το 1984. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έκτιε την πρώτη του προεδρική θητεία (μέχρι[…]

Continue reading …

The World Island: Eurasian Geopolitics and the Fate of the West by Alexandros Petersen

Alexandros Petersen was the author of The World Island: Eurasian Geopolitics and the Fate of the West. In his book, he makes a case for the West to pursue a strategy aroung Russia’s perimeter, with the aim of integrating the smaller nations of the former Soviet Union more deeply into Western-oriented market and democratic institutions. His Twenty-First-Century Geopolitical Strategy for Eurasia (21CGSE), sets out and communicates what is at stake for the West in the Eurasian theatre, and provides a joint framework for trans-Atlantic cooperation.

Continue reading …

Oι Ασκήσεις Ελευθερίας του Νίκου Δήμου

Όταν ένας Αθηναίος κατηγόρησε τον Αναχάρση ότι είναι Σκύθης, αυτός απάντησε: «Εγώ ίσως πρέπει να ντρέπομαι για την πατρίδα μου, η δική σου όμως πατρίδα πρέπει να ντρέπεται για σένα». Τον Νίκο Δήμου τον ανακάλυψα[…]

Continue reading …