Όταν ανήκεις μόνο στον εαυτό σου

To πάθος του ανήκειν δεν το έζησα ποτέ, ούτε ποτέ το κατάλαβα. Κατά αραία και μικρά διαστήματα συμμετείχα σε πολιτικές ή περιβαλλοντολογικές ομάδες, όχι γιατί ένιωθα ότι ανήκα, αλλά γιατί πίστευα ότι από εκεί θα[…]

Continue reading …